ZorientowanaWarszawa

Zorientowana Warszawa

Autorski program utworzenia sieci map i stałych punktów kontrolnych w każdej dzielnicy Warszawy. Kompleksowy projekt zakładający dostęp dla szkół do map i tras blisko swojej siedziby. Zorientowana Warszawa wzorowana na innych skandynawskich stolichach składa się z 2 części - "zielonej" i "miejskiej". Część zielona ulokowana będzie w parkach miejskich bazując na drewnianych słupkach-punktach znanych z projektu Zielony punkt kontrolny. Część miejska to część turystyczna opara na foto-punktach. Całość projektu realizowana jest we współpracy z dzielnicami Warszawy, Biurem Sportu, Zarządem Zieleni oraz Lasami Miejskimi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Plik PDF (6MB)

ZorientowanyZoliborz

Zorientowany Żoliborz

Lokalna, żoliborska część projektu Zorientowana Warszawa, oparta w znacznej części na Budżecie partycypacyjnym. Również, jak większa część, składająca się z części zielonej oraz części miejskiej.

Strona WWW

KsiazkaBnO

Podręcznik do szkół

Jesteśmy w trakcie tłumaczenia 2 podręczników do nauczania biegu na orientację w szkole podstawowej. Podręcznik składa się z części dla dzieci w wieku 6-12 lat, odpowiadający naszym klasom I-VI, oraz z części dla dzieci w wieku 13-15 lat, czyli nasze klasy VII-VIII. Uzupełnieniem kompletu jest zeszyt dla uczniów. Koniec tłumaczenia planowany jest na początek czerwca. Do końca czerwca nastąpi korekta edytorska i skład drukarski. Komplet będzie do kupienia od lipca 2017 roku.

Wkrótce w sprzedaży

Szkolne

Szkolne Mistrzostwa Warszawy

Po 5 latach przerwy wystąpiliśmy z inicjatywą reaktywacji Szkolnych Mistrzostw, jako znakomitej drogi do pozyskania nowych adeptów BnO. Do tego bieg na orientację idealnie wpisuje się w podstawę programową lekcji wychowania fizycznego. Po pierwszych rozmowach udało nam się uzyskać wsparcie Szkolnego Związku Sportowego, który pomoże w dystrybucji informacji oraz obejmie nasze Mistrzostwa swoimi auspicjami. Liczymy, że będzie to pierwszy krok do włączenia BnO w rywalizację szkolną Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Strona WWW

demo

Wkrótce

W najbliższej przyszłości będziemy się angażować w kolejne projekty związane z popularyzacją i rozwojem orientacji sportowej w Warszawie i na Mazowszu. Na chwilę obecną planujemy tylko działalność lokalną.

...


BnO - najbardziej użyteczna społecznie dyscyplina sportu!