Trasa

Trójkąt na mapie oznacza start, ponumerowane i połączone ze sobą, ciągłymi czerwonymi liniami, kółka to punkty kontrolne, przerywane linie wyznaczają przebiegi obowiązkowe oraz dobieg do mety, której odpowiada podwójne kółko. Trasa narysowana na mapie nie odzwierciedla tej pokonywanej przez uczestników w terenie, ponieważ drogę dotarcia do poszczególnych punktów zawodnik wybiera sam. Trasa biegu na orientację przebiega przez wiele punktów kontrolnych (PK) oznaczonych na mapie czerwonymi kółkami. Każdy punkt ma swój kod, który ułatwia jego identyfikację. Punkty należy odnaleźć w terenie w wyznaczonej kolejności.

Punkt kontrolny

W projekcie Zorientowany Żoliborz punkt kontrolny oznakowany jest przez drewniany słupek z perforatorem, kodem, mini lampionem oraz kodem QR. Dodatkowo w części "miejskiej/fotograficznej" projektu punkty nie będą fizycznie oznakowane w terenie, a zadaniem uczestnika będzie dopasować zdjęcia do danego miejsca.

Potwierdzanie punktów